Huizerweg 22E, Bussum

Huizerweg 22E, Bussum

Huizerweg 22E, Bussum

  • 30 m²
  • 2 Kamers

Dit gerenoveerde kantoor, is zeer rustig gelegen achter een woon/winkelpand, maar toch aan de drukke doorgaande en gezellige Huizerweg in Bussum.
De Huizerweg is zeer levendig, kent een grote diversiteit aan winkels en is zeer goed bereikbaar met zowel de fiets als met de auto. Voor het kantoor en in de omgeving is voldoende parkeergelegenheid. De Huizerweg is direct gelegen aan de snelweg A1 richting Amsterdam/Amersfoort/Utrecht.

De ruimte is verdeeld in 2 ruime kamers, van ieder ongeveer 15m2 en is voorzien van een keukenblok en een badkamer met douche en toilet. Aan de voorkant van beide kamers is veel raamwerk waardoor veel binnen treedt.

De afwerking is uitstekend te noemen.

OPLEVERINGSNIVEAU
Oplevering geschied in de casco staat, inclusief onder meer de navolgende voorzieningen:
– eigen nutsvoorzieningen;
– glasvezelinternet aansluiting
– strakke wandafwerking middels stuc- en sauswerk;
– PRACHTIGE HOUTEN VLOER

BESTEMMING
De voor ‘Gemengde doeleinden’ aangewezen gronden zijn o.a. bestemd voor ‘dienstverlening’ en ‘kantoren’.

AANVANGSHUURPRIJS
De aanvangshuurprijs bedraagt € 625,– per maand.

Per 1 oktober beschikbaar 2017.

PARKEREN
Er bevindt zich voldoende (betaalde) parkeergelegenheid voor de deur.

BTW CLAUSULE
Geen BTW van toepassing.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks CPI Alle Huishoudens (2006=100) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) EVENTUEEL vermeerderd met 4%.

ZEKERHEIDSTELLING
Ter meerdere zekerheid van de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dient een bankgarantie te worden verstrekt gelijk aan 2 (twee) maanden huurprijs.

SERVICEKOSTEN
€ 100 voor voorschot energie.

HUURPERIODE
In overleg tussen partijen overeen te komen, bij voorkeur voor langere termijnen.

OPZEGGING
Beëindiging van de huurovereenkomst geschiedt door opzegging tegen het einde van een huurtermijn, met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 6 maanden.

VOORBEHOUD
Deze informatie wordt u verstrekt onder het voorbehoud van het verkrijgen van de finale goedkeuring en instemming van onze opdrachtgever.

HUUROVEREENKOMST
Op basis van het standaard model huurovereenkomst volgens de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ januari 2015) voor bedrijfsruimte Verhuurder zal gebruik maken van standaard verhuurderaanpassingen.

BIJZONDERE BEPALINGEN
Huurder dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor verkrijging en voortzetting van de overheidswege benodigde toestemming(en) of vergunning(en), teneinde de door huurder beoogde bedrijfsvoering in het gehuurde te kunnen uitoefenen.

Huurder is slechts gerechtigd om in overleg met en na schriftelijke toestemming van de verhuurder naamsaanduiding aan te brengen aan het gehuurde.

De in deze advertentie genoemde oppervlakten zijn schattingen. Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte verleent aan geen der partijen enig recht.

Verhuur onder gunning eigenaar.

 

Woning op kaart

© 2021 Boshem Wonen, All Rights Reserved